FR  DE  
 

Verleng uw garantie !
Volg de stappen hieronder...

1. Lees eerst de voorwaarden

2. Maak een scan of duidelijk leesbare foto van uw aankoopbewijs (jpg of pdf - max 5 Mb) !
    U zal het dadelijk moeten doorsturen.

3. Noteer het serienummer van uw toestel !
    U vindt de sticker op het toestel.

      ofwel  

4. Klik daarna op het toestel dat u wenst te registreren.


1. Voorwaarden wettelijke garantie

A. Voor elektrische huishoudtoestellen van FRITEL, aangekocht in Europa, gelden de volgende wettelijke garantieperiodes:
 • twee jaar in het geval van normaal huishoudelijk gebruik.
De garantie start vanaf datum van aankoop door de consument. Houd uw aankoopbewijs bij om van deze garantie te genieten.

B. Bepalingen van de wettelijke garantie :
 • De garantie dekt het herstellen en/of het gratis vervangen van onderdelen die als defect beschouwd worden, waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
 • De garantie is enkel geldig voor de eerste gebruiker en is niet overdraagbaar.
 • De verzendingskosten (heen en terug) zijn steeds ten laste van de koper.
 • De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van het aankoopbewijs.
 • De garantie kan niet ingeroepen worden voor normale slijtage.

C. De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen :
 • Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning,…
 • Bij verkeerd, oneigenlijk, abnormaal of professioneel gebruik.
 • Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
 • Bij herstelling of wijziging door NIET gemachtigde derden.
 • Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
 • Bij NIET naleving van de instructies vermeld in de gebruiksaanwijzing.

2. Voorwaarden tot verlenging van de wettelijke garantie

 • Geniet van de verlengde garantie dankzij online registratie van uw toestel. Klik op uw toestel in de lijst hieronder om het te registreren. Indien uw toestel er niet tussen staat, dan komt u niet in aanmerking voor verlengde garantie.
 • Na controle en goedkeuring van uw aankoopgegevens ontvangt u per e-mail het garantiecertificaat met vermelding van uw uniek, niet overdraagbaar garantienummer. Bewaar dit garantiecertificaat zorgvuldig. U heeft het nodig om aanspraak te kunnen maken op de verlengde garantie.
 • De online registratie dient uitgevoerd te worden binnen 45 kalenderdagen na aankoopdatum.
 • De online verlenging van de wettelijke garantie is enkel mogelijk voor toestellen aangekocht in België, Luxemburg en Nederland. Heeft u uw toestel in een ander land aangekocht, stuur dan gerust een mailtje naar info@fritel.com en dan zoeken wij de voorwaarden voor het desbetreffende land graag voor u uit.
 • Voor een herstelling van een defect onder verlengde garantie dient u enkel uw unieke garantienummer voor te leggen.
 • Voor het overige gelden de voorwaarden vermeld onder 1.B en 1.C.

FRITEL behoudt zich het recht voor dit aanbod van een gratis verlengde garantie op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.
De persoonsgegevens die u in het kader van deze registratie aan FRITEL meedeelt, zijn onderworpen aan de toepasselijke nationale wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens. FRITEL zal deze gegevens in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend verwerken voor doeleinden die het goede verloop van de registratie beogen, eigen marktonderzoek en direct marketing. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld of verkocht. Door het invullen van het registratieformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de geldende deelnamevoorwaarden.