Welkom Bienvenue
Op deze website kan u al uw defecte toestellen ingeven van de merken Fritel, Air Naturel, Graef, Seasonal, Stylies en Wigo.
U ontvangt nadien een bevestigingsmail met kopij van het ingevulde herstelformulier.

Opgelet !
  • Een herstelling onder garantie kan enkel gebeuren mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs.
  • Zonder geldig aankoopbewijs wordt de herstelling steeds als BUITEN GARANTIE behandeld.
  • Creditnota's worden op het einde van de maand aangemaakt.
  • Het toestel moet zorgvuldig ingepakt zijn en klaar staan voor ophaling.
Sur ce cite web, vous pouvez entrer les coordonnées de tous vos appareils défectueux des marques Fritel, Air Naturel, Graef, Seasonal, Stylies et Wigo.
Vous recevrez ensuite une confirmation par e-mail avec copie du formulaire de réparation rempli.

Attention !
  • Une réparation sous garantie peut uniquement être effectuée moyennant la présentation d'un bon d'achat valable.
  • A défaut d'un bon d'achat valable, la réparation sera toujours traitée HORS GARANTIE.
  • Les notes de crédit sont établies à la fin du mois.
  • L'appareil doit être soigneusement emballé et prêt pour enlèvement.
Uw Klantnummer / Votre numéro client
Gelieve enkel het getal voor de punt in te geven / Prière de n'introduire que le chiffre devant le point
Kies uw taal / Choisissez votre langue