Tot 75 € Cashback

Koop een FRITEL CW Combi Grill of een CW Combi Wafelijzer samen met één (of meerdere) extra set(s) FRITEL CW bakplaten, en u ontvangt tot 75 € Cashback (zie de volledige terugbetalingstabel in de deelnamevoorwaarden).

Registratieformulier

 
 • Vul onderstaand registratieformulier in, klik onderaan op 'verzend', print dit vervolgens uit, en onderteken het.
  (De vakjes met sterretje * zijn verplicht in te vullen.)
 • Stuur de volgende zaken :
  - Uw volledig, correct ingevulde en ondertekende registratieformulier
  - De originele streepjescodes uit de verpakking
    (FRITEL CW toestel + elke extra FRITEL bakplaat)
  - Een kopie van uw aankoopbewijs (met vermelding van de aankoopdatum)
  in een gesloten en voldoende gefrankeerde omslag vóór 15/02/2018 naar:
  FRITEL Cashback CW
  Stadsheide 11
  B-3500 Hasselt
 • U ontvangt binnen vijf weken het cashback bedrag op uw opgegeven rekeningnummer.
   

  Persoonlijke gegevens

  Aanspreektitel*
   
  Voornaam*
   
  Naam*
   
  Adres*
     Nr*      Bus   
   
  Woonplaats*
     Postcode*   
   
  Land*
   
  E-mail*
   
  Telefoonnummer
   
  Geboortedatum*
  DD   MM   JJJJ   (je moet minstens 18 jaar oud zijn)
   

  Bankgegevens

  IBAN*
   
  BIC*
   

  Het product is gekocht bij

  Naam winkel*
   
  Plaats*
   
  Aankoopdatum*
  DD   MM   JJJJ 
   

  Uw mening is belangrijk voor ons

  Is dit uw eerste FRITEL-toestel ?
  ja     nee
   
  Bent u al lid van onze Facebook-pagina ?
  ja     nee
   
  Ik heb deze actie vernomen via :
  www.fritel.com     winkelpunt       familie of vrienden
  ander
   

   

   Ik wil op de hoogte gehouden worden van FRITEL nieuwtjes, wedstrijden…
   
   Ik ga akkoord met onderstaande deelnamevoorwaarden* :
   
   
   ARTIKEL 1
  • 1.1. J. van Ratingen NV – FRITEL, gevestigd te 3500, Hasselt, Stadsheide 11 (hierna 'FRITEL') organiseert een FRITEL CW Cashback Actie (hierna ‘Actie’ genoemd) die loopt van 15/11/2017 (0u00) tot 15/01/2018 (23u59). Dit reglement bepaalt de toepasselijke deelnemingsvoorwaarden, alsook de modaliteiten van toezicht op het regelmatige verloop.
  • 1.2. Door deelname aan de Actie aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke Actie beslissing van FRITEL.
  • 1.3. De deelneming staat open voor iedere persoon die 18 jaar is of ouder en die woont in België, Nederland of Luxemburg, met uitzondering van de werknemers van FRITEL of van de personen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze Actie , alsook hun familieleden in eerste graad of de personen die met hen onder hetzelfde dak samenwonen.
  • 1.4. Alvorens het cashback bedrag uitgekeerd kan worden, zal FRITEL de geldigheid van de deelneming kunnen verifiëren en onder meer aan de deelnemer kunnen vragen dat deze aantoont dat deze voorwaarden vervuld zijn.
  • 1.5. FRITEL kan ten allen tijde een persoon geheel of gedeeltelijk van deelname aan de Actie uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, speciale informaticasystemen, kunstgrepen of frauduleuze handelingen met het oog op de verhoging van het uitgekeerde cashback bedrag of een onterechte uitkering van het cashback bedrag.

  • ARTIKEL 2
  • 2.1. Deze actie geldt op alle FRITEL CW toestellen, aangekocht samen met minstens één extra of meerdere extra sets FRITEL CW bakplaten (Raadpleeg de deelnemende toestellen en bakplaten in BIJLAGE 1).
   Het is toegestaan om het toestel en de bakplaten in verschillende winkels en op verschillende data aan te kopen, op voorwaarde dat de aankopen binnen de geldigheidsperiode vallen (zie 1.1).
  • 2.2. Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere acties op het gekochte product.
  • 2.3. Er is maximaal één inzending per aangekocht product mogelijk; vandaar dat ook enkel en alleen originele barcodes van de CW toestellen en CW bakplaten aanvaard worden.
  • 2.4. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers naar de website van FRITEL (www.fritel.com) te gaan waar doorgeklikt kan worden naar de Actie pagina.
  • 2.5. Bij het invullen dienen de deelnemers hun persoons-, adresgegevens, e-mailadres en bankrekening nummer kenbaar te maken om de deelname te bevestigen. Pas indien alle gegevens correct en volledig ingevuld zijn, online verzonden én de benodigde originele documenten per post verstuurd werden naar NV van Ratingen is uw deelname geldig.
   Volgende documenten dienen per post toegestuurd te worden :
   • Afgedrukt en ondertekend registratieformulier (vergeet niet om het eerst online te verzenden!)
   • De originele streepjescodes uit alle verpakkingen (zowel FRITEL CW toestel als extra set(s) FRITEL CW bakplaat/bakplaten). Kopijen van de streepjescodes worden niet aanvaard, dit om fraude tegen te gaan.
   • Een kopij van het aankoopbewijs, met vermelding van de aankoopdatum. Bestelbonnen of bancontact bonnetjes worden niet geaccepteerd, slechts de factuur of het kassaticket is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop.
   Maak en bewaar kopieën van alle documenten die u verstuurt.
  • 2.6. Elke inzending die onvolledig is, onjuist is, niet voldoet aan de voorwaarden, die online vóór 15/11/2017 of na 15/01/2018 om 23u59 wordt ontvangen, die per post ontvangen wordt na afsluiting van de Actie (uiterste poststempel datum is 15/02/2018) zal ongeldig zijn, en er zal geen rekening mee gehouden worden.
  • 2.7. FRITEL is niet verantwoordelijk voor door de Post beschadigde of zoekgeraakte inzendingen.

  • ARTIKEL 3
  • Terugbetalingstabel :
   FRITEL CW +   1 extra set platen = 15 € cashback
   FRITEL CW +   2 extra sets platen = 20 € cashback
   FRITEL CW +   3 extra sets platen = 25 € cashback
   FRITEL CW +   4 extra sets platen = 30 € cashback
   FRITEL CW +   5 extra sets platen = 35 € cashback
   FRITEL CW +   6 extra sets platen = 40 € cashback
   FRITEL CW +   7 extra sets platen = 45 € cashback
   FRITEL CW +   8 extra sets platen = 50 € cashback
   FRITEL CW +   9 extra sets platen = 55 € cashback
   FRITEL CW + 10 extra sets platen = 60 € cashback
   FRITEL CW + 11 extra sets platen = 65 € cashback
   FRITEL CW + 12 extra sets platen = 70 € cashback
   FRITEL CW + 13 extra sets platen = 75 € cashback
   U ontvangt binnen vijf weken het cashback bedrag op uw opgegeven rekeningnummer, op voorwaarde dat aan alle deelnamevoorwaarden voldaan werd en dat het opgegeven rekeningnummer correct werd ingevuld. Foutief ingevulde betalingsgegevens kunnen na het invullen van het registratieformulier niet meer gecorrigeerd worden.

  • ARTIKEL 4
  • Alle kosten voor de deelname aan de Actie (internetverbinding, postzegel, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van FRITEL. Hetzelfde geldt voor eventuele belastingen die verband houden met de ontvangst van het Cashback bedrag. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen. FRITEL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem, of voor enige eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de Actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van dit laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten. Deelname is uitsluitend op naam, en bij deelnemingen onder pseudoniemen, of voor rekening van anderen, of door welk ander middel ook om zich bedrieglijk meermaals te registreren, worden alle betrokken deelnemingsformulieren geweigerd en als ongeldig beschouwd.

  • ARTIKEL 5
  • 5.1. FRITEL kan niet aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde modaliteiten van deze Actie gewijzigd worden ingevolge overmacht.
  • 5.2. FRITEL behoudt zich het recht voor de Actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. FRITEL kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil om, de Actie zou dienen onderbroken te worden, uitgesteld of geannuleerd.

  • ARTIKEL 6
  • Over deze Actie of het reglement, of over de toekenning van het uitgekeerde Cashback bedrag kan niet worden gecorrespondeerd, of getelefoneerd, of op enige andere wijze communicatie gevoerd worden met FRITEL, noch tijdens de Cashback Actie, noch na afsluiting ervan.

  • ARTIKEL 7
  • Het loutere deelnemen aan deze Actie houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

  • ARTIKEL 8
  • FRITEL verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de Actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat FRITEL publiek maakt, kunnen niet tegen FRITEL gebruikt worden of een verplichting scheppen voor FRITEL.

  • ARTIKEL 9
  • Dit reglement is gedurende de hele duur van de Actie beschikbaar op de website :
   www.fritel.com/fritelcwcashback

  • ARTIKEL 10
  • De persoonsgegevens die FRITEL verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een intern bestand dat voor direct mailing kan aangewend worden. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemers hebben bij J. van Ratingen NV (Stadsheide 11, 3500 Hasselt, tel (B) 011/22.21.71 – tel (NL) 085/273.67.69, www.fritel.com) vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of verwijdering van te vragen.

  • Opgemaakt te Hasselt op 10/11/2017

   BIJLAGE 1

   Koop 1 FRITEL CW toestel + minimum 1 extra set FRITEL CW bakplaten :

   FRITEL CW 2410 White - Combi Waffle met platen Belg. wafels 4x7
   FRITEL CW 2425 - Combi Grill
   FRITEL CW 2426 - Combi Grill
   FRITEL CW 2428 - Combi Grill - 2x800 W
   FRITEL CW 2435 - Combi Waffle Maker platen Belg. wafels 4x7
   FRITEL CW 2436 - Combi Waffle Maker platen Belg. wafels 4x7
   FRITEL CW 2438 - Combi Waffle Maker platen Belg. wafels 4x7 - 2x800 W
   FRITEL CW 2445 - Combi Waffle Maker met wafelplaten 6x10
   FRITEL CW 2446 - Combi Waffle Maker met wafelplaten 6x10
   FRITEL CW 2448 - Combi Waffle Maker met wafelplaten 6x10 - 2x800 W
   FRITEL CW 2456 - Combi Waffle Brusselse/Luikse wafelplaten 4x6
   FRITEL CW 2458 - Combi Waffle Brusselse/Luikse wafelplaten 4x6 - 2x800 W
   FRITEL CW 2468 - Combi Waffle Maker met hartjeswafelplaten - 2x800 W

   Koop 1 FRITEL CW toestel waarbij reeds 1 extra set bakplaten in de verpakking inbegrepen is :

   FRITEL CW10 2425 + 6x10 bakplaten
   FRITEL CW10 2426 + 6x10 bakplaten
   FRITEL CW10 2428 + 6x10 bakplaten
   FRITEL CW10 2435 + 6x10 bakplaten
   FRITEL CW10 2436 + 6x10 bakplaten
   FRITEL CW10 2438 + 6x10 bakplaten
   FRITEL CW10 2455 + 6x10 bakplaten
   FRITEL CW10 2456 + 6x10 bakplaten
   FRITEL CW10 2458 + 6x10 bakplaten
   FRITEL CW10 2468 + 6x10 bakplaten
   FRITEL CW28 2425 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2426 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2428 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2435 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2436 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2438 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2445 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2446 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2448 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2455 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2456 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2458 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW28 2468 + 16x28 bakplaten
   FRITEL CW6 2425 + Brusselse/Luikse wafels 4x6 bakplaten
   FRITEL CW6 2426 + Brusselse/Luikse wafels 4x6 bakplaten
   FRITEL CW6 2428 + Brusselse/Luikse wafels 4x6 bakplaten
   FRITEL CW6 2435 + Brusselse/Luikse wafels 4x6 bakplaten
   FRITEL CW6 2436 + Brusselse/Luikse wafels 4x6 bakplaten
   FRITEL CW6 2438 + Brusselse/Luikse wafels 4x6 bakplaten
   FRITEL CW6 2445 + Brusselse/Luikse wafels 4x6 bakplaten
   FRITEL CW6 2446 + Brusselse/Luikse wafels 4x6 bakplaten
   FRITEL CW6 2448 + Brusselse/Luikse wafels 4x6 bakplaten
   FRITEL CW6 2468 + Brusselse/Luikse wafels 4x6 bakplaten
   FRITEL CW7 2425 + 4x7 bakplaten
   FRITEL CW7 2426 + 4x7 bakplaten
   FRITEL CW7 2428 + 4x7 bakplaten
   FRITEL CW7 2445 + 4x7 bakplaten
   FRITEL CW7 2446 + 4x7 bakplaten
   FRITEL CW7 2448 + 4x7 bakplaten
   FRITEL CW7 2455 + 4x7 bakplaten
   FRITEL CW7 2456 + 4x7 bakplaten
   FRITEL CW7 2458 + 4x7 bakplaten
   FRITEL CW7 2468 + 4x7 bakplaten
   FRITEL CWC 2425 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2426 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2428 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2435 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2436 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2438 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2445 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2446 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2448 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2455 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2456 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2458 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWC 2468 + ijshoorntjes bakplaten
   FRITEL CWF 2426 + bakplaten gevulde wafel (zoet & hartig)
   FRITEL CWF 2428 + bakplaten gevulde wafel (zoet & hartig)
   FRITEL CWF 2436 + bakplaten gevulde wafel (zoet & hartig)
   FRITEL CWF 2438 + bakplaten gevulde wafel (zoet & hartig)
   FRITEL CWF 2446 + bakplaten gevulde wafel (zoet & hartig)
   FRITEL CWF 2448 + bakplaten gevulde wafel (zoet & hartig)
   FRITEL CWF 2456 + bakplaten gevulde wafel (zoet & hartig)
   FRITEL CWF 2458 + bakplaten gevulde wafel (zoet & hartig)
   FRITEL CWF 2468 + bakplaten gevulde wafel (zoet & hartig)
   FRITEL CWG 2435 + grill bakplaten
   FRITEL CWG 2436 + grill bakplaten
   FRITEL CWG 2438 + grill bakplaten
   FRITEL CWG 2445 + grill bakplaten
   FRITEL CWG 2446 + grill bakplaten
   FRITEL CWG 2448 + grill bakplaten
   FRITEL CWG 2455 + grill bakplaten
   FRITEL CWG 2456 + grill bakplaten
   FRITEL CWG 2458 + grill bakplaten
   FRITEL CWG 2468 + grill bakplaten
   FRITEL CWGA 2428 + bakplaten gaufrettes
   FRITEL CWGA 2438 + bakplaten gaufrettes
   FRITEL CWGA 2448 + bakplaten gaufrettes
   FRITEL CWGA 2458 + bakplaten gaufrettes
   FRITEL CWGA 2468 + bakplaten gaufrettes
   FRITEL CWH 2425 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWH 2426 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWH 2428 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWH 2435 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWH 2436 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWH 2438 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWH 2445 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWH 2446 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWH 2448 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWH 2455 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWH 2456 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWH 2458 + hartjesvorm bakplaten
   FRITEL CWM 2425 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2426 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2428 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2435 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2436 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2438 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2445 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2446 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2448 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2455 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2456 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2458 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWM 2468 + poffertjes bakplaten
   FRITEL CWMA 2428 + bakplaten madeleines
   FRITEL CWMA 2438 + bakplaten madeleines
   FRITEL CWMA 2448 + bakplaten madeleines
   FRITEL CWMA 2458 + bakplaten madeleines
   FRITEL CWMA 2468 + bakplaten madeleines
   FRITEL CWP 2425 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2426 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2428 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2435 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2436 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2438 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2445 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2446 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2448 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2455 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2456 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2458 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWP 2468 + pannenkoek bakplaten
   FRITEL CWS 2425 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2426 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2428 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2435 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2436 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2438 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2445 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2446 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2448 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2455 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2456 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2458 + croque bakplaten
   FRITEL CWS 2468 + croque bakplaten
   FRITEL CWT 2425 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2426 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2428 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2435 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2436 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2438 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2445 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2446 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2448 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2455 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2456 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2458 + teppanyaki bakplaten
   FRITEL CWT 2468 + teppanyaki bakplaten

   FRITEL CW bakplaten:

   Set bakplaten Belgische wafels 4 x 7
   Set bakplaten Traditionele wafels 6 x 10
   Set bakplaten Brusselse/Luikse wafels 4 x 6
   Set bakplaten Hartjeswafels
   Set bakplaten Hoorntjes / Knippertjes
   Set bakplaten Pannenkoek
   Set bakplaten Croque / Sandwich
   Set bakplaten Grill
   Set bakplaten Boterwafels 16 x 28
   Set bakplaten Plancha / Teppanyaki
   Set bakplaten Poffertjes / blini's
   Set bakplaten Gevulde wafels (zoet & hartig)
   Set bakplaten Madeleines
   Set bakplaten Gaufrettes