Tot 25 € Cashback

Koop een FRITEL SnackTastic® 4804, 5801 of 5804, en u ontvangt 15 € of 25 € Cashback (zie de volledige terugbetalingstabel in de deelnamevoorwaarden).

Registratieformulier

 
 • Vul onderstaand registratieformulier in, klik onderaan op 'verzend', print dit vervolgens uit, en onderteken het.
  (De vakjes met sterretje * zijn verplicht in te vullen.)
 • Stuur de volgende zaken :
  - Uw volledig, correct ingevulde en ondertekende registratieformulier
  - De originele streepjescodes uit de verpakking
    (FRITEL SnackTastic toestel 4804, 5801 of 5804)
  - Een kopie van uw aankoopbewijs (met vermelding van de aankoopdatum)
  in een gesloten en voldoende gefrankeerde omslag vóór 30/11/2019 naar:
  FRITEL Cashback SnackTastic
  Stadsheide 11
  B-3500 Hasselt
 • U ontvangt binnen vijf weken het cashback bedrag op uw opgegeven rekeningnummer.
   

  Persoonlijke gegevens

  Aanspreektitel*
   
  Voornaam*
   
  Naam*
   
  Adres*
     Nr*      Bus   
   
  Woonplaats*
     Postcode*   
   
  Land*
   
  E-mail*
   
  Telefoonnummer
   
  Geboortedatum*
  DD   MM   JJJJ   (je moet minstens 18 jaar oud zijn)
   

  Bankgegevens

  IBAN*
   
  BIC*
   

  Het product is gekocht bij

  Naam winkel*
   
  Plaats*
   
  Aankoopdatum*
  DD   MM   JJJJ 
   

  Uw mening is belangrijk voor ons

  Is dit uw eerste FRITEL-toestel ?
  ja     nee
   
  Bent u al lid van onze Facebook-pagina ?
  ja     nee
   
  Ik heb deze actie vernomen via :
  www.fritel.com     winkelpunt       familie of vrienden
  ander
   

   

   Ja, Ik wil op de hoogte gehouden worden van Fritel nieuwtjes, tips, promoties, wedstrijden en dergelijke meer die mij kunnen aanbelangen.
   
   Neen, Ik wil niet op de hoogte gehouden worden van Fritel nieuwtjes, tips, promoties, wedstrijden en dergelijke meer die mij kunnen aanbelangen.
   

   

   Ik ga akkoord met onderstaande deelnamevoorwaarden* :
   
   
   ARTIKEL 1
  • 1.1. J. van Ratingen NV – FRITEL, gevestigd te 3500, Hasselt, Stadsheide 11 (hierna 'FRITEL') organiseert een FRITEL SnackTastic Cashback Actie (hierna ‘Actie’ genoemd) die loopt van 15/9/2019 (0u00) tot 31/10/2019 (23u59). Dit reglement bepaalt de toepasselijke deelnemingsvoorwaarden, alsook de modaliteiten van toezicht op het regelmatige verloop.
  • 1.2. Door deelname aan de Actie aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke Actie beslissing van FRITEL.
  • 1.3. De deelneming staat open voor iedere persoon die 18 jaar is of ouder en die woont in België, Nederland of Luxemburg, met uitzondering van de werknemers van FRITEL of van de personen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze Actie , alsook hun familieleden in eerste graad of de personen die met hen onder hetzelfde dak samenwonen.
  • 1.4. Alvorens het cashback bedrag uitgekeerd kan worden, zal FRITEL de geldigheid van de deelneming kunnen verifiëren en onder meer aan de deelnemer kunnen vragen dat deze aantoont dat deze voorwaarden vervuld zijn.
  • 1.5. FRITEL kan ten allen tijde een persoon geheel of gedeeltelijk van deelname aan de Actie uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, speciale informaticasystemen, kunstgrepen of frauduleuze handelingen met het oog op de verhoging van het uitgekeerde cashback bedrag of een onterechte uitkering van het cashback bedrag.

  • ARTIKEL 2
  • 2.1. Deze actie geldt op de FRITEL SnackTastic toestellen 4804 – 5801 en 5804.
  • 2.2. Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere acties op het gekochte product.
  • 2.3. Er is maximaal één inzending per aangekocht product mogelijk; vandaar dat ook enkel en alleen originele barcodes van de SnackTastic toestellen aanvaard worden.
  • 2.4. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers naar de website van FRITEL (www.fritel.com) te gaan waar doorgeklikt kan worden naar de Actie pagina.
  • 2.5. Bij het invullen dienen de deelnemers hun persoons-, adresgegevens, e-mailadres en bankrekening nummer kenbaar te maken om de deelname te bevestigen. Pas indien alle gegevens correct en volledig ingevuld zijn, online verzonden én de benodigde originele documenten per post verstuurd werden naar NV van Ratingen is uw deelname geldig.
   Volgende documenten dienen per post toegestuurd te worden :
   • Afgedrukt en ondertekend registratieformulier (vergeet niet om het eerst online te verzenden!)
   • De originele streepjescode uit de verpakking. Kopijen van de streepjescodes worden niet aanvaard, dit om fraude tegen te gaan.
   • Een kopij van het aankoopbewijs, met vermelding van de aankoopdatum. Bestelbonnen of bancontact bonnetjes worden niet geaccepteerd, slechts de factuur of het kassaticket is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop.
   Maak en bewaar kopieën van alle documenten die u verstuurt.
  • 2.6. Elke inzending die onvolledig is, onjuist is, niet voldoet aan de voorwaarden, die online vóór 15/9/2019 of na 30/11/2019 om 23u59 wordt ontvangen, die per post ontvangen wordt na afsluiting van de Actie (uiterste poststempel datum is 30/11/2019) zal ongeldig zijn, en er zal geen rekening mee gehouden worden.
  • 2.7. FRITEL is niet verantwoordelijk voor door de Post beschadigde of zoekgeraakte inzendingen.

  • ARTIKEL 3
  • Terugbetalingstabel :
   FRITEL SnackTastic 4804 = 15 € cashback
   FRITEL SnackTastic 5801 of 5804 = 25 € cashback
   U ontvangt binnen vijf weken het cashback bedrag op uw opgegeven rekeningnummer, op voorwaarde dat aan alle deelnamevoorwaarden voldaan werd en dat het opgegeven rekeningnummer correct werd ingevuld. Foutief ingevulde betalingsgegevens kunnen na het invullen van het registratieformulier niet meer gecorrigeerd worden.

  • ARTIKEL 4
  • Alle kosten voor de deelname aan de Actie (internetverbinding, postzegel, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van FRITEL. Hetzelfde geldt voor eventuele belastingen die verband houden met de ontvangst van het Cashback bedrag. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen. FRITEL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem, of voor enige eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de Actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van dit laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten. Deelname is uitsluitend op naam, en bij deelnemingen onder pseudoniemen, of voor rekening van anderen, of door welk ander middel ook om zich bedrieglijk meermaals te registreren, worden alle betrokken deelnemingsformulieren geweigerd en als ongeldig beschouwd.

  • ARTIKEL 5
  • 5.1. FRITEL kan niet aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde modaliteiten van deze Actie gewijzigd worden ingevolge overmacht.
  • 5.2. FRITEL behoudt zich het recht voor de Actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. FRITEL kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil om, de Actie zou dienen onderbroken te worden, uitgesteld of geannuleerd.

  • ARTIKEL 6
  • Over deze Actie of het reglement, of over de toekenning van het uitgekeerde Cashback bedrag kan niet worden gecorrespondeerd, of getelefoneerd, of op enige andere wijze communicatie gevoerd worden met FRITEL, noch tijdens de Cashback Actie, noch na afsluiting ervan.

  • ARTIKEL 7
  • Het loutere deelnemen aan deze Actie houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

  • ARTIKEL 8
  • FRITEL verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de Actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat FRITEL publiek maakt, kunnen niet tegen FRITEL gebruikt worden of een verplichting scheppen voor FRITEL.

  • ARTIKEL 9
  • Dit reglement is gedurende de hele duur van de Actie beschikbaar op de website :
   www.fritel.com/cashback-snacktastic

  • ARTIKEL 10
  • De persoonsgegevens die FRITEL verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een intern bestand dat voor direct mailing kan aangewend worden. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemers hebben bij J. van Ratingen NV (Stadsheide 11, 3500 Hasselt, tel (B) 011/22.21.71 – tel (NL) 085/273.67.69, www.fritel.com) vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of verwijdering van te vragen.

  • Opgemaakt te Hasselt op 10/08/2019

   BIJLAGE 1

   Koop 1 FRITEL SnackTastic Toestel :

   FRITEL SnackTastic 4804
   FRITEL SnackTastic 5801
   FRITEL SnackTastic 5804